20. 06. 2017 Autor: startishard

TenderPoint – Ženy co se nebojí veřejných zakázek.

Společnost TenderPoint s.r.o. byla založena přesně před rokem- v květnu 2016 s cílem poskytovat co nejkvalitnější služby v oblasti poradenství v oblasti veřejných zakázek. Zakladatelky společnosti  TenderPoint s.r.o. – Barbora Skalle a Kristýna Tlustošová – mají bohaté zkušenosti v oboru jak ze sféry veřejných institucí, tak ze soukromého sektoru.

Zeptali jsme se jedné ze zakladatelek Barbory Skalle, mimochodem naší dlouholeté kamarádky (proto tykání), na jejich začátky.

Vím, že jsi byla dlouhou dobu zaměstnaná, než jsi s kolegyní založila TENDERPOINT. Jak dlouho jste tu myšlenku nosily jen v hlavě? Když jste firmu založily, pracovaly jste na tom po večerech, nebo to bylo ze dne na den?

„Já jsem myšlenku na „něco vlastního“ nosila v hlavě už dlouho, ale nikdy neměla moc konkrétní obrysy. Kristýna to měla jinak. Spíš ji k tomu dovedly okolnosti, které nastaly v předchozím zaměstnání. Řešila, zda toto zaměstnání změnit, anebo se osamostatnit.
Sdílely jsme spolu jednu kancelář a jednoho dne, někdy koncem roku 2015, padla myšlenka, že bychom to spolu mohly zkusit takříkajíc na vlastní triko. Tím, že jsme obě velmi zodpovědné, pohrávaly jsme si s tím nápadem několik týdnů, než jsme si definitivně řekly, že do toho jdeme.
Samozřejmě, že než jsme ten krok udělaly, hodně jsme počítaly, probíraly a řešily, jakou máme zaujmout strategii, jak vyjdeme, jakým způsobem budeme reálně pracovat a na jakou klientelu budeme cílit. Rozhodně to tedy nebylo tak, že v pondělí jsme dostaly nápad a v úterý jsme měly firmu. Chtěly jsme se k tomu postavit zodpovědně a hlavně racionálně, a to chvíli trvá.“

Přechod ze zaměstnání do podnikání je určitě šok. Co pro Vás bylo na začátku nejtěžší?

„Šokem bychom to nenazvaly. Bylo to nové, příjemné, ale také podbarvené nejistotou, která je spojena s každým podnikáním.  Od začátku jsme věděly, že si musíme udržet disciplínu a pracovní morálku, takže již od začátku jsme měly kancelář, kam jsme poctivě každý den chodily. Nejtěžší zkouškou ze začátku určitě bylo ubránit se obavám z budoucnosti a udržet na uzdě negativní myšlenky, kdy každý řeší, zda bude mít práci, jak získá nové klienty a potřebné finance.  Naštěstí nám v začátcích velmi pomohli naši blízcí. Rády bychom jim  na tomto místě poděkovaly, protože bez nich by ty začátky byly mnohem těžší“

Nerady říkáme klientům, že je jejich představa nerealizovatelná..

Jak dlouho trvalo, než jste získaly první klienty a jak je hledáte? Hodně podnikatelů se potýká hlavně na začátku s cashflow a platební morálkou, byl to i Váš případ?

„Trvalo třeba tři měsíce, než jsme získaly takovou klientskou základnu, na které se dalo odrazit. Je pravda, že to bylo založeno na osobních kontaktech, které jsme získaly za poměrně dlouhou dobu, během které se pohybujeme v oboru. Velmi nám také pomohlo, že v začátcích podnikání jsme publikovaly odborné články snad ve všech periodikách, které se otázkou zadávání veřejných zakázek zabývají, a to i okrajově. Jako příklad můžeme uvést Veřejné zakázky v praxi, kam přispíváme pravidelně, anebo třeba Právní rádce, Obec a finance, apod.
Jako při každém začátku podnikání, i my jsme se musely značně uskromnit a v samotném úvodu do firmy spíše finance investovat než vydělávat. S platební morálkou v našem případě problém nebyl, vzhledem k portfoliu našich klientů, které do značné míry tvoří instituce z veřejného sektoru, se příliš často nepotkáváme s pozdní úhradou faktur. “

Hlásí se vám klienti sami, nebo jakým způsobem je hledáte?

„To se zatím nedá paušalizovat, někteří si nás vyhledají sami, například na základě doporučení, nebo referencí od našich stálých klientů, nebo například proto, že někde narazí na náš článek. Jiné zase oslovujeme aktivně sami, případně podáváme nabídky do vyhlášených výběrových řízení, které se vztahují k předmětu naší činnosti. Pak je úspěšnost možného zasmluvnění takového kontraktu například 30% až 40%.“

Firmu máte dvě holky. Jak Vás vnímají klienti? Je to pro Vás výhoda nebo spíš naopak?

„ Jsme toho názoru, že fakt, že jsme ženy, nehraje až takovou roli, protože na straně klienta bývá poměr mezi muži a ženami často srovnatelný. Spíš se nám vyplácí naše strategie, kdy chceme klientovi za jeho peníze poskytnout maximální podporu a kompletní servis. Zároveň se domníváme, že klienti oceňují, že jsme v rámci administrace veřejných zakázek pečlivé a nerealizujeme bezmyšlenkovitě vše, co nám klient zadá. Naopak, snažíme se vždy pochopit potřeby konkrétního klienta, jeho motivaci a v návaznosti na to najít takové řešení, které bude v harmonii mezi klientovými požadavky a zákonnými podmínkami. Nerady říkáme klientům, že je jejich představa nerealizovatelná, protože velmi často jde jen o to, aby klient pochopil, kde končí mantinely, které mu vymezuje platná legislativa. Pak většinou nemá problém se do nich vejít.“

Byly momenty, kdy jste si nebyly jisté, jestli to byl správný krok, odejít ze zaměstnání a riskovat vše na vlastní triko?

„Nechceme, aby to vyznělo naivně nebo nabubřele, ale takové momenty zatím nenastaly. Uvědomujeme si, že je třeba se neustále rozvíjet a pracovat na sobě, nepolevit a neztrácet elán, ale zároveň radost z práce je nesrovnatelně větší- vše má najednou větší smysl. Jsme rády, že se k nám klienti vrací a že je těší s námi spolupracovat. Úspěšně zrealizovaná veřejná zakázka a spokojený klient je pro nás možná větší odměna, než připsaná částka na bankovním účtu. J Dalším nepopiratelným kladem je fakt, že jsme pány vlastního času. Jediné, co je třeba zvládnout, je obrovský pocit zodpovědnosti, kterou jako podnikatelé vůči svým klientům máme, a to především z hlediska jakési profesní cti a morálky.“

Vím, že část vašeho podnikání se zabývá poradenstvím v oblasti Evropských dotačních fondů. Jak vidíš budoucnost v momentě, kdy Česká republika přestane čerpat dotace?

„Toto musíme upřesnit, zabýváme se administrací výběrových a zadávacích řízení obecně, tedy  i v rámci konkrétních projektů financovaných z Evropských dotačních fondů. Pokud tedy budeme posuzovat budoucnost z tohoto pohledu, může to pro nás konkrétně znamenat, že se možná sníží množství práce, ovšem veřejné zakázky jako takové tu budou stále. Nicméně v oblasti Evropských dotačních fondů z hlediska České republiky lze těžko předjímat reálné dopady. Každopádně je evidentní, že tyto peníze  budou chybět.“

Kdybys nyní mohla změnit dvě věci za dobu, co podnikáte, co by to bylo?

„Nic 🙂 Všechno je tak má být a budeme rády, když to tak zůstane.“

Podobné články