01. 03. 2018 Autor: startishard

SWOT vs. VRIO analýza – kterou a kdy použít?

Zanalyzovat správně svůj nápad je prvním předpokladem k tomu, abyste mohli skutečně začít. Existuje řada modelů, které můžete na analýzu svého nápadu použít, kdy nejčastější je právě SWOT analýza. Zajímavým modelem, který navíc vypovídá o projektu samotném, je ale VRIO analýza, které se budeme blíže věnovat.

SWOT analýza je asi nejčastěji užívanou analýzou k tomu, aby člověk definoval jak vnitřní, tak vnější prostředí nějakého nápadu, nebo již fungující firmy. Bylo napsáno již mnohokrát, že zkratka SWOT vychází z anglických slov Strenghts, Weaknesses, Opportunities a Threats. Tyto aspekty se věnují jak vnitřnímu prostředí projektu, které porovnává silné a slabé stránky a vnějšímu prostředí, které řeší především příležitosti a hrozby. Tato analýza může být velkým pomocníkem, pokud daný projekt tvoří marketingový plán, byznys plán, či jiné strategie spojené s fungováním projektu. U SWOT analýzy je ale nejdůležitějším prvkem objektivita, kterou je vždy těžké zachovat, pokud člověk hodnotí svůj vlastní projekt.

Zajímavou alternativu tak představuje méně známá VRIO analýza, která hodnotí daný projekt více z nadhledu. Jako u SWOT analýzy, i v tomto případě se jedná o zkratku tvořenou z anglických slov Value, Rareness, Imitability, Organization. V češtině se pak jedná o hodnotu, vzácnost, napodobitelnou a organizaci projektu. VRIO analýza se používá především v kombinaci s jinými typy analýz, ale využít se dá i samostatně a to i v případě plánování začátku podnikání. Cílem VRIO analýzy je přinést pohled na podnikové zdroje a hodnotit tak firmu na základě toho, co může skutečně ovlivnit.

Tento typ analýzy Vám tak pomůže při plánování marketingové strategie, ale je potřeba si pokládat ty správné otázky a analýzu použít upraveným způsobem. Jakou má projekt hodnotu pro své zákazníky? Jak je naše služba vzácná, jedinečná? Jak je složité napodobit to, co děláme? Funguje naše firma správně organizačně, nebo je prostor pro zlepšení a kde?

U VRIO analýzy je stejně jako u ostatních analýz důležité opakovat její provádění pravidelně v průběhu vývoje projektu, aby byla data vždy aktuální a pomohla tak odhalit další možnosti, jak podnikání zlepšit. Otázky spojené s tvorbou analýzy jsou velmi často také dotazy, která pokládá investor, pokud hledá projekt k investici. Existuje ale celá řada dalších modelů, které mohou zlepšit Váš nápad či start-up a my se jim budeme v budoucnu věnovat.

Podobné články